top of page

Ons verhaal

Heart and Wings - helpt je bij je innerlijke groei

Het hart weet weinig

over wetenschap en geld,

het verliest zich in vreugde en geluk

of voelt zich ellendig en lijdt pijn,

 gekleed in verdriet en zelfmedelijden

 

Het verstand weet weinig

over vreugde en pijn

springt altijd van de ene gedachte naar de andere

altijd druk met plannen en berekenen

en bij te houden wie wat nog moet

zo druk met zijn zorgen

dat het de mensen die we in ons hart dragen vergeet

of zelfs niet luistert naar wat er men hen aan de hand is

Balans is wat we nodig hebben

in alles

Het is moeilijk te zeggen wanneer iemands innerlijke reis begint. Voor velen van ons begint het met een persoonlijk drama, een schok, of een zoektocht om een uitweg te vinden uit het lijden dat we ondervinden. Maar voor mij,het ging het altijd om uitreiken, om te streven naar de idealen en dromen die ik had van in mijn kindertijd.

In september 2005, op 29-jarige leeftijd, nam ik deel aan mijn eerste taiji les.

Van nature was ik leergierig en geïnteresserd om dingen te ontdekken, en taiji bood precies wat ik zocht van jongsaf aan: een methode om jezelf voortdurend te verbeteren, bij te leren, en een manier om de grenzen te verkennen van wat menselijk mogelijk is. Door toeval, geluk of door het lot ontmoette ik twee jaar later mijn huidige leraar, die ik sindsdien volg, en betrad ik een grote daoïstische traditie die van leraar op leraar werd doorgegeven.

Via mijn taiji leraar kwam ik in aanraking met het soefisme.

De eerste kennismaking verliep voornamelijk via boeken: Patrick Kelly's 'Spiritual Reality', Abdullah Dougans 'The Quest', een trilogie over spirituele leringen en positieve en negatieve houdingen, Ouspensky's 'Fourth Way' en G.I. Gurdjieffs werk. In mijn poging deze leringen echt te begrijpen, begon ik voor mezelf uit te proberen wat er in die boeken werd aangeraden, maar ik vond het ook behoorlijk moeilijk om dat zonder leraar te doen. Toch verkreeg ik er een zeker inzicht in, werkte ik aan mijn persoonlijke tekortkomingen, deed ik mijn best om anderen boven mijn eigen behoeften te stellen, en probeerde zo allerlei dingen uit.

Zoals het lot het wilde, raakte mijn echtgenote geïnteresseerd in de soefi-leringen van Hazrat Inayat Khan. Aanvankelijk was ik bij wijze van spreken haar chauffeur. Ik zette haar gewoon af bij soefi-bijeenkomsten en ging dan terug om voor de kinderen te zorgen. Uiteindelijk nodigde ze een kleine soefigroep bij ons thuis uit. De combinatie van deze geweldige mensen en mijn eigen nieuwsgierigheid en interesse in het soefisme zorgde ervoor dat ook ik begon deel te nemen, en in 2014 betrad ik formeel het soefi-pad onder begeleiding van een leraar.

Sinds ik met taiji begonnen was, kwamen enkele vragen steeds terug:

hoe kan ik de focus op mijn innerlijke werk vergroten en tegelijkertijd voor mijn gezin zorgen?  

En hoe kan ik hetgeen ik geleerd heb ook nuttig gebruiken in de praktijk, hoe kan het anderen dienen?

Het leek mij dat ik niet over de kwalificaties beschikte om een carrièreswitch in die richting te maken.

Om de mogelijkheid te openen om dit werkelijk te kunnen toepassen was een extra inspanning nodig.

Daarnaast had ik een reeks lezingen over positieve psychologie ontdekt, gegeven aan Harvard door Dr. Tal Ben Shahar. Ik dacht dat dit de ontbrekende schakel zou kunnen zijn. Nadat ik een cursus positieve psychologie had gevonden, heb ik me aangemeld, maar alleen studenten met een bachelordiploma in de psychologie werden toegelaten. 

Dus schreef ik me in oktober 2015 in voor een opleiding psychologie aan de KU Leuven en behaalde in 2020 mijn bachelordiploma cum laude.

Ik ben wel begonnen met de cursus positieve psychologie waar ik me op had voorbereid, maar merkte al snel dat ik het grootste deel ervan al op mezelf had geleerd in afwachting van mijn toelating, en ik zag dan ook meer nut in praktische toepassing en oefening, dan in nog meer theoretische achtergrond. Ik besloot ermee te stoppen en me weer volledig te concentreren op mijn soefi- en taiji-pad.
 

In het najaar van 2021 bezocht ik een vriend van de middelbare school in Zuid-Frankrijk, die zijn leven compleet had omgegooid. Vroeger was hij succesvol en ambitieus, een leider die zich volledig concentreerde op het zakenleven en het uiterlijk succes. Maar hij ontdekte dat hij niet trouw was geweest aan zichzelf en nam een pauze. Binnen slechts een paar jaar stopte hij met werken en ging hij l aan een zeer sober, teruggetrokken maar vredig en gelukkig leven leiden, waarbij hij zich volledig wijdde aan zijn innerlijke ontwikkeling. 

Dit triggerde mijn eigen wens om me meer te concentreren op mijn eigen innerlijke ontwikkeling, en op het delen van die reis met anderen. Terwijl ik mijn eigen leerproces intensiveerde, begon ik na overleg met mijn soefileraar ook vrij snel enkele soefi meditaties te leiden, in een klein maar behoorlijk ervaren groepje. met een sterke focus op spiritualiteit.

Heart and Wings is de volgende stap in die evolutie.

He is een poging om iedereen die dat wenst te ondersteunen in hun groei, 

om de bevindingen van de positieve psychologie uit te dragen,

om enkele parels van het soefisme en de taoïstische training te delen,

ook met mensen die niet noodzakelijk spiritueel ingesteld zijn,

iets nuttigs brengen voor mensen in nood.

Het is een poging om wetenschap als een brug gebruiken

tussen de materialistische visie en meditatieve praktijken,

om een manier van leven te leiden

die mijn innerlijke wens om te ontwikkelen en te leren,

combineert met het verlangen van mijn hart om te helpen

en mijn hoop anderen die onbeschrijflijke vreugde te laten ervaren 

die ikzelf op mijn pad heb ontdekt. 

bottom of page