top of page

De opties

Heart and Wings - helpt je bij je innerlijke groei

Groeireeks (150 EUR/ Serie op vrijdag om 19u30)

In deze sessies vertellen we u niet alleen wat u moet doen.

We oefenen die dingen ook daadwerkelijk in , en we doen dat samen.

 

Het is de praktijk, en niet de theorie, die je geleidelijk zal helpen om 

een betere, gelukkigere, wijzere en sterkere versie van jezelf te worden.

In elke sessie zal er een klein aspect van de psychologische theorie aan bod komen,

er zal een tekst zijn om ons te inspireren,

misschien af en toe een lied of een gedicht.

 

We leggen uit wat we doen en waarom we dat doen,

maar we vinden het vooral goed om samen te oefenen,

en proberen je daarnaast aan te moedigen de tijd te vinden

om ook thuis van deze oefeningen te genieten,

tijdens je dagelijkse werk of gewoon tijdens het wandelen.

Losse sessies zijn prima om te proberen of deze sessies goed voor je voelen,

maar echte vooruitgang komt voort uit herhaling.

Daarom moedigen we mensen aan zich te abonneren op een reeks

die bestaat uit minimaal 15 sessies verspreid over 4 maanden,

om echt te proeven van wat 'Training the Heart' inhoudt.   

Het hart heeft zijn eigen neuronen en zijn eigen 'denken'.

Het ritme waarop een hart klopt,

de zogenaamde hartvariabiliteit en hartcoherentie,

zijn krachtige voorspellers van de psychologische en emotionele toestand

waarin men zich bevindt

en geven zelfs een aanduiding van je levensverwachting.

Ons hart heeft een elektromagnetische kwaliteit,

het is de grootste generator van elektrische impulsen in ons lichaam

Oefenen in een groep betekent dat je hulp en ondersteuning krijgt van die groep;

 door dicht bij elkaar te zijn,

synchroniseren onze harten,  letterlijk.

In combinatie met de inspanningen van ieder individu

versterkt die synchronisatie het leerproces van de groep,

en versnelt het leren.

Om deze reden,

is het daarnaast ook belangrijk dat iemand met enige ervaring de groep begeleidt.

Het is niet alleen wat er gezegd wordt.

Je kunt het grootste deel van de theorie wel ergens online vinden.

Maar door samen te oefenen is de kans groter dat we een positief resultaat behalen, 

het resultaat zal sneller en gemakkelijker komen,

 het is waarschijnlijker dat we blijven oefenen als het eens tegenzit,

en we kunnen praten over de specifieke moeilijkheden of positieve ervaringen,

die we onderweg ervaren.

We proberen te doen wat we zeggen.

Hoewel we ernaar streven oefeningen aan te bieden die door de wetenschap worden ondersteund,

 erkennen we ook dat wetenschap begrensd is

en zich vaak beperkt tot een enigszins theoretische benadering,

binnen een strikt wetenschappelijk kader.

Onze belangrijkste inspiratie komt daarom voort uit de soefi- en taoïstische tradities,

eeuwenlang gecultiveerd en verfijnd.

Terwijl taoïstische tradities meer gericht zijn op het ontwikkelen van innerlijke kracht,

hebben soefi-tradities een warme, liefdevolle en vreugdevolle manier geleerd

om door het leven te gaan.

Deze tradities zijn echte schatten.

Ze hebben hun effectiviteit in de loop van de tijd bewezen, 

en de laatste tijd is de wetenschap ook enkele van de meest ervaren beoefenaars

van soefisme en taoïsme gaan bestuderen.

Ze ontdekten onder meer dat het deel van de hersenen dat het meest verband houdt met geluk

bij deze mensen veel meer ontwikkeld is.

Dat bewijst alleen maar wat al bekend was:

dat deze praktijken op veel gebieden echt een verschil maken:

stress verminderen, succesvoller zijn, vreugdevoller worden, minder bang worden,

hartelijker zijn, gezonder zijn, beter in staat zijn om met mislukkingen om te gaan,

meer kans dat men goed gaat doen voor andere mensen,

en men wordt optimistischer en zelfverzekerder.

Na enige tijd de taoïstische en soefitraditie te hebben beoefend,

ontstaat na verloop van tijd een bepaald soort innerlijke kracht.

en een innerlijke vreugde  die verder gaat dan woorden kunnen uitdrukken.

En dan voelt men zich natuurlijk geneigd om zoiets te delen.

Dus, in de hoop iets goeds te doen,

in de hoop goede mensen te bereiken,

of mensen in nood helpen,

hebben we geprobeerd enkele oefeningen uit deze tradities over te brengen

die ook worden ondersteund en bepleit door de wetenschap.

We proberen een manier van leren aan te bieden die zowel

de bevindingen van de wetenschap volgt, als de tradities respecteert

van waaruit deze oefeningen voortkwamen.

Voor sommigen kan dit een opstapje blijken te zijn om de oude tradities te leren kennen.

en we verwijzen ze graag naar de scholen waar je deze kunt oefenen.

Voor anderen kan het voldoende zijn om alleen maar de oefeningen te ervaren en ervan te genieten.

Het is onze oprechte hoop dat het je op weg zal helpen. 

De groeireeks kun je volgend op vrijdag om 19u30 @ Huys Mira, Brusselstraat 232 in Groot-Bijgaarden

Elke sessie begint met een specifiek onderwerp , gaat dan verder met actieve oefeningen en eindigt met een moment van reflectie, een moment om te delen en een gelegenheid om onze intenties te bepalen tot de volgende sessie.

Een enkele sessie kost 20 euro. Als je echter kiest voor de volledige serie van 4 maanden, met minimaal 15 sessies, bedragen de kosten 150 EUR - dus 10 EUR per sessie, of net iets minder.

Crossing the River

Individuele sessies (165 EUR/sessie)

 

Een individuele sessie bestaat uit een kennismakingsgesprek en een coachingsessie.  

In het kennismakingsgesprek geef je zo duidelijk mogelijk aan

* waar je moeite mee hebt

* waarom je hulp nodig hebt

* hoe de situatie is ontstaan

* wat je idealiter zou willen zien gebeuren

* ...

Hoe beter je omschrijft wat je wil bereiken, hoe beter wij ons op jou noden kunnen afstemmen.

 

Probeer het zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk voor jezelf te formuleren.

Dit kan telefonisch, via zoom of ter plaatse, afhankelijk van je voorkeur.

Reken op 15 min tot een half uur.

Het kennismakingsgesprek kost je 25 EUR en dient vooraf te worden betaald.

In sommige gevallen kan dit gesprek op zichzelf al verhelderend werken. Daarom nemen we ook op dit punt de tijd om te overwegen of het daadwerkelijke coachingsgesprek nog steeds wenselijk voor je is, of indien je het hier bij houdt omdat je probleem al grotendeels opgelost is.

 

De eigenlijke coaching is volledig gebaseerd op het kennismakingsgesprek, zowel qua methode als qua inhoud.

Wij helpen jou het beste uit jezelf naar boven te halen.

Hoe lang dit duurt hangt uiteraard af van het verloop van het gesprek, maar reken doorgaans op zo’n anderhalf uur.

De individuele sessies zijn bedoeld om je te helpen oplossingen te vinden voor jou zeer specifieke individuele problemen, met jouw eigen sterke punten, door te focussen op je eigen doelen en door je eigen wijsheid te gebruiken. De enige reden dat wij deze methode aanbieden, is omdat we de opmerkelijke resultaten zelf hebben gezien en volledig vertrouwen in de methode.

Geen enkele methode is goed om alle problemen op te lossen, dus in sommige gevallen is iets anders nodig. Er kan een meer adviserende benadering of een meer therapeutische benadering nodig zijn om individuele problemen aan te pakken. We verwijzen u graag door naar iemand die u beter kan helpen, mocht dit voor u van toepassing zijn.

 

bottom of page