top of page

De methode

Hart en vleugels  - Ondersteuning van je innerlijke groei

Wij streven ernaar om degenen die streven naar innerlijke groei op 3 heel verschillende manieren te ondersteunen:

- begeleide groepssessies gericht op innerlijke groei

- coaching in individuele sessies

- het bieden van oplossingen op materieel vlak

Crossing the River

Mo Gawdat

Heart and Wings - helpt je bij je innerlijke groei

Het verhaal van Mo Gawdat, een van de grootste leraren van de mind van onze tijd, is nogal ongebruikelijk.

Mo Gawdat is een voormalig Chief Business Officer van Google X, ook wel bekend als 'de moonshot-fabriek van Google', een plaats van grote innovatie. Hij staat ook bekend als auteur, podcaster, oprichter van verschillende bedrijven en een buitengewoon mens in het algemeen. Zijn verhaal over hoe hij leerde gelukkig te zijn en hoe hij zelfs in de moeilijkste periode van zijn leven betekenis vond, is onbeschrijfelijk inspirerend. Hij heeft er zijn missie van gemaakt om zijn formule voor geluk met de wereld te delen, en wij zijn blij om onze kleine bijdrage te kunnen leveren door zijn verhaal en de levenslessen die hij heeft geleerd te delen, als voorbeeld voor ons allemaal.

Mo werd geboren in Egypte, in een gezin uit de middenklasse. Zijn vader was burgerlijk ingenieur en zijn moeder was professor Engels. Hij was al op jonge leeftijd gefascineerd door technologie en hield van lezen. Maar er was niet zoveel te lezen, dus wachtte hij op een boekenevenement om de boeken te kopen die hem het meest interesseerden. Hij leerde zichzelf coderen toen hij twaalf was, en studeerde later computertechniek aan de Universiteit van Caïro.

Zijn carrière begon bij IBM Egypte, en zijn grootste ambitie destijds was om ooit manager bij IBM te worden. In het begin van zijn carrière vond er een grote natuurramp plaats in Egypte, en er stroomde veel buitenlandse hulp binnen. Als gevolg daarvan waren er veel grote contracten voor de wederopbouw van wat verloren was gegaan, en Mo slaagde erin er een binnen te halen bij de overheid. Maar het voelde niet goed. Hij wist dat sommige IBM-oplossingen niet ideaal waren. toen gebeurde iets opmerkelijks. Hij besloot naar het ministerie te gaan, waarbij hij duidelijk uitlegde welke oplossingen zouden werken en voor welke oplossingen ze de opdracht beter aan iemand anders konden overdragen. Met andere woorden, hij volgde zijn principes en niet alleen zijn ambities, in de verwachting dat hij ontslagen zou worden. Maar dat is niet wat er gebeurde. In plaats daarvan gaf zag zijn baas het door de vingers, en merkte alleen op dat hij liever wou dat Mo eerst met hem had gesproken. Nog verbazingwekkender was dat het ministerie zich later tot Mo richtte en een nog veel groter contract aanbood, omdat hij hun vertrouwen had gewonnen.

Later trad hij in dienst bij Google en werd hem de taak toevertrouwd de activiteiten van Google in nieuwe regio's uit te breiden. Dit had een diepe betekenis voor Mo, die als kind moeite had om de boeken te vinden die hij wilde lezen, omdat het betekende dat hij kon helpen om iedereen toegang te verlenen tot alle mogelijke informatie.

In 2013 werd hij uitgenodigd om lid te worden van Google X, de  divisie van Google die werkt aan radicale innovaties. Die innovaties vertrokken niet vanuit een oplossing die vervolgens op de markt moest worden gebracht, maar keken naar hoe ze problemen voor de mensheid konden oplossen en zochten dan naar totaal nieuwe methodes om dat te doen . Mo werd Chief Business Officer en het was zijn taak om die vaak gekke ideeën om te vormen in levensvatbare producten.

Ergens op deze reis merkte hij dat hij, ondanks zijn duidelijke succes en rijkdom, helemaal niet gelukkig was. Hij had altijd geloofd in het verhaal dat hem werd verteld: word succesvol, dan word je gelukkig. Maar dat bleek onwaar te zijn. Aan de buitenkant had hij alles. Een geweldige carrière, verschillende leuke wagens waar hij absoluut dol op was, een mooie en uitzonderlijke vrouw en geweldige kinderen. 

Maar toch merkte hij dat hij gestrest, angstig en ontevreden was, en zelfs klinisch depressief.

Op een dag haalde hij uit naar zijn dochter, zag haar gebroken hart en kon de persoon die hij was geworden niet uitstaan.

Hij begreep dat er iets ontbrak in zijn leven, dat er iets diep mis was.

Hij was vroeger heel gelukkig geweest, toen hij jonger was, maar merkte dat hij door de jaren heen, en ondanks zijn schijnbare succes, diep ongelukkig was geworden.

Als ingenieur dacht hij dat dit het belangrijkste probleem was dat opgelost moest worden in zijn leven en hij hanteerde zijn eigen speciale ingenieursbenadering om 'het geluksprobleem' op te lossen.

Mo realiseerde zich dat geluk geen functie is van externe factoren, maar van hoe we ze waarnemen. Hij besloot zijn technische vaardigheden toe te passen om het probleem van geluk op te lossen, door een wiskundige formule te ontwikkelen, gebaseerd op logica en wetenschap, om geluk te bereiken. Jarenlang las hij alles wat hij kon over het onderwerp, om uit te zoeken wat er mis ging en hoe hij het kon oplossen.

Telkens wanneer hij het gevoel had dat hij door zijn studie iets waardevols had ontdekt, besprak hij dit met zijn zoon Ali. Hij beschrijft Ali als zijn beste vriend, een kleine boeddhistische monnik, altijd kalm, altijd tevreden en perfect in staat om met het hart aan te voelen wat zijn vader verstandelijk maar met veel moeite kon begrijpen. Het resultaat van deze samenwerking was een formule voor geluk, die volgens hem iedereen kon helpen geluk te bereiken, ongeacht de omstandigheden.

Toen sloeg het noodlot toe.

Ali, zijn zoon, een briljante, vriendelijke en vrolijke jongeman, die zijn passie voor technologie, innovatie en games met Mo deelde, die hij niet alleen als zijn zoon maar ook als zijn beste vriend en coach beschouwde, stierf onverwachts in 2014. Dit was de ultieme test.

Ali stierf nadat een routineoperatie misging. Hij was pas 21 jaar oud. En voor Mo was het de meest verwoestende gebeurtenis uit zijn leven. Hij had het gevoel dat hij alles kwijt was.

Maar hij besefte ook dat hij een keuze had: bezwijken onder verdriet en wanhoop, of de nagedachtenis en erfenis van zijn zoon eren door te leven zoals hij dat had gedaan: gelukkig, in dankbaarheid en vol liefde.

Zijn dochter Aya vertelde Mo over een droom die Ali had kort voordat hij overleed. In de droom had Ali het gevoel dat hij overal was en overal deel van uitmaakte. Die woorden brachten iets teweeg, en Mo nam het op zich om Ali's nalatenschap te verspreiden, zijn vreugde, liefde, wijsheid en zijn geluk over de wereld te verspreiden.

Toen zijn vrienden merkten hoe hij omging met zijn immense verdriet en hoorden over zijn visie, waren ze zo onder de indruk dat een aantal van hen hem zeiden er een boek over te schrijven en het met de wereld te delen.

Het resultaat heette 'Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy'. Het was opgedragen aan zijn zoon Ali, die zijn beste vriend en zijn inspiratiebron was. Liever dan  te bezwijken onder verdriet en wanhoop, koos Mo ervoor om zijn nagedachtenis en nalatenschap te eren, met behulp van de formule voor geluk, om met zijn verlies om te gaan en om zingeving te vinden in zijn pijn.

Als gevolg hiervan richtte hij een beweging op, genaamd One Billion Happy, met de missie om geluk te verspreiden onder een miljard mensen over de hele wereld. Hij gelooft dat als we onszelf en anderen gelukkig kunnen maken, we een vreedzamere, harmonieuzere en duurzamere wereld kunnen creëren. Zijn boodschap is dat geluk niet iets is dat je overkomt, maar iets dat je voor jezelf kunt creëren. En als je dat doet, zal het je wereld veranderen -  jij kunt je wereld veranderen​.

Crossing the River

Het geluksmodel van Mo Gawdat suggereert dat we allemaal van nature uit gelukkig zijn.

We worden gelukkig geboren, als nieuwe apparaten waarop alle juiste software is geïnstalleerd.

Maar dan begint het dagelijkse leven en wordt een deel van die software overschreven. Bugs komen de software binnen. En een deel ervan is regelrechte malware die het geluk vernietigt.

Om terug te keren naar geluk moeten we uitzoeken wat er mis is gegaan en die gedachten, ideeën en aannames overschrijven die ons ongelukkig hebben gemaakt.

Hoe wordt een mens dan gelukkig?

Door de vergelijking van het geluk te volgen: je bent gelukkig als je leven aan je verwachtingen voldoet of deze overtreft.

Pas jezelf aan en stel realistische en flexibele verwachtingen op voor jezelf en voor je situatie, terwijl je dankbaar bent voor wat je hebt.

Om ons te helpen begrijpen waar de fouten zitten en hoe we de code die ons ongelukkig heeft gemaakt moeten overschrijven, introduceert Mo de concepten van vijf fundamentele waarheden, zes illusies en zeven blinde vlekken.

De 6 illusies zijn de valse overtuigingen die ons denken beïnvloeden en ons ongelukkig maken.

De illusie van gedachte/denken:

we denken dat onze gedachten de waarheid zijn, terwijl het in feite slechts interpretaties van de werkelijkheid zijn.

We moeten leren onze gedachten te observeren en ermee om te gaan, zonder ons ermee te identificeren of eronder te lijden.

 

De illusie van het zelf:

we denken dat we een afzonderlijk en vast zelf hebben, terwijl we slechts een verzameling rollen, eigenschappen en ervaringen zijn.

We moeten leren ons zelfbeeld los te laten en ons ware zelf ontdekken, dat één is met alles.

 

De illusie van kennis:

we denken dat we alles weten, terwijl we slechts een fractie van de werkelijkheid kennen.

We moeten leren erkennen dat onze kennis beperkt en onvolledig is, en openstaan voor nieuwe inzichten en perspectieven.

 

De illusie van tijd:

we denken dat tijd lineair en meetbaar is, terwijl het slechts een mentale constructie is.

We moeten leren tijd als relatief en flexibel te zien, en niet als een bron van stress of angst.

 

De illusie van controle:

we denken dat we controle hebben over ons leven, terwijl we slechts invloed hebben op bepaalde aspecten ervan.

We moeten leren de controle los te laten en ons aan de omstandigheden aan te passen zonder ons ertegen te verzetten of erover te klagen.

 

De illusie van angst:

we denken dat angst ons beschermt, terwijl het ons in feite beperkt en verlamt.

We moeten angst leren zien als een signaal en niet als een realiteit, en er moedig mee omgaan.

De 5 fundamentele waarheden zijn de basisprincipes die ons helpen de werkelijkheid te accepteren zoals die is, zonder ertegen te vechten of eronder te lijden.  

 

De waarheid van verandering:

niets blijft hetzelfde, alles is aan verandering onderhevig.

We moeten leren ons aan te passen aan veranderingen en deze te verwelkomen als kansen voor groei.

De waarheid van nu:

het heden is het enige moment dat werkelijk bestaat. Het verleden is voorbij en de toekomst is onzeker.

We moeten leren in het nu te leven en er ten volle van te genieten.

De waarheid van liefde:

liefde is de essentie van ons bestaan. We zijn allemaal verbonden door liefde en we hebben allemaal liefde nodig om gelukkig te zijn.

We moeten leren onvoorwaardelijk lief te hebben, zonder verwachtingen of oordelen.

De waarheid van dood:

de dood is onvermijdelijk en onvoorspelbaar.

We moeten leren de dood te accepteren als een natuurlijk onderdeel van het leven en er niet bang voor te zijn.

De waarheid van ontwerp:

het leven heeft een doel en een plan voor ons.

We moeten leren ons over te geven aan dat ontwerp en erop te vertrouwen dat alles met een reden gebeurt.

De 7 blinde vlekken zijn de cognitieve fouten die onze hersenen maken bij het verwerken van informatie.  

 

Een blinde vlek door te filteren:

we filteren selectief de informatie die we ontvangen, waarbij we sommige aspecten negeren of versterken.

We moeten leren onze filters bewust te maken en ze aan de situatie aan te passen.

 

Een blinde vlek doordat we aannames maken:

we vullen de gaten in onze kennis met aannames, assumpties waaruit we soms verkeerde conclusies trekken.

We moeten leren onze aannames te toetsen aan de feiten en deze indien nodig aan te passen.

Een  blinde vlek door voorspellingen te doen

we voorspellen de toekomst op basis van onze ervaringen, wat er soms toe leidt dat we onrealistische verwachtingen hebben.

We moeten leren onze voorspellingen te baseren op waarschijnlijkheid en deze indien nodig te herzien.

 

Een blinde vlek door te generaliseren:

we generaliseren de informatie die we hebben, waarbij we soms onjuiste verbanden leggen.

We moeten leren onze generalisaties te specificeren en te nuanceren en ze te onderbouwen met bewijsmateriaal.

 

Een blinde vlek doordat we labelen:

we labelen de mensen en dingen die we tegenkomen, waardoor er soms vooroordelen en stereotypen ontstaan.

We moeten leren onze labels te vermijden of te veranderen, en ze als tijdelijk en veranderlijk te beschouwen.

 

Een blinde vlek doordat we emotioneel inkleuren:

we laten onze emoties onze waarnemingen kleuren, waardoor we soms irrationeel of impulsief reageren.

We moeten onze emoties leren herkennen en reguleren, en ze als reacties zien in plaats van als feiten.

 

Een blinde vlek door te overdrijven:

we overdrijven de betekenis of het belang van de informatie die we hebben, waardoor we soms dramatiseren of veel te veel focussen op mogelijke rampscenario's.

We moeten leren onze overdrijvingen te bagatelliseren en te corrigeren, door ze als perspectieven te zien in plaats van als realiteit.

 

bottom of page