top of page

Zomer
reeks

Van 28 juni tot 13 september

Vrij toegankelijk voor iedereen

Heart & Wings

Supporting your inner growth!

When the heart sings,

The body shivers

The eyes are filled with all

the beauty in the world

and while glinstering

diamonds spring, 

the soul shines through them

like the rays of the sun,

The birds sing in response

And the leaves of trees

gently wave,

bowing to its splendor

while the wind caresses 

our tingling skin.

So sing my heart,

Sing!

De kern van onze missie is het ondersteunen van jouw innerlijke groei.

Door positieve psychologie praktisch toe te passen, streven naar innerlijke kracht, geluk, een diepgaand betekenisvol leven, een betere manier van leven - wat dat ook voor jou betekent, een mooiere manier om met anderen om te gaan, we willen je helpen ware vreugde te vinden in wat je ook doet, je zelf leren accepteren met een glimlach, jezelf toestemming geven om fouten te maken - meer zelfs, we moedigen je aan om te durven fouten te maken om leren - en jezelf de toestemming te geven om gewoon mens te zijn.

We putten uit de wijsheid die is ontdekt door het soefisme en het taoïsme, waarbij we gebruik maken van enkele van de oefeningen die in de loop van honderden jaren zijn verfijnd en die volledig aansluiten bij de bevindingen uit de positieve psychologie.

Ons doel is niet om stress, angst, burn-out of depressie weg te nemen of te voorkomen, ook al kan dat bij sommigen een bijwerking zijn. Ons doel is dat je jezelf leert kennen, jezelf leert begrijpen en de manier vindt om je ware innerlijke zelf uit te drukken, wat je energie geeft en ervoor zorgt dat je voluit van het leven kunt houden en genieten.

The core of our mission is to support your inner growth.

Putting positive psychology in practice, we aim to promote inner strength, happiness, a deeply meaningful life, a better way of living - whatever that means to you, a more beautiful way of relating to others, help you find true joy in whatever it is you do, self acceptance with a smile, giving yourself permission to err, to make mistakes while learning, permission to be human.

We draw on the wisdom discovered by Sufism and Daoism, using some of the excercises refined over hundreds of years, which are fully in line with the findings from positive psychology.

Our goal is not to take away or prevent stress, anxiety, burnout or depression, though that might be a side effect form some. Our goal is for you to learn to know yourself, understand and find the way to express yourself, your true inner self, energize you and make you love and enjoy your life.

* W

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien

Citaat toegeschreven aan Gandhi

bottom of page